Anders leren, anders onderwijzen

Wat leert het onderwijs zelf van het lesgeven en hoe leerlingen leren? Door je aannames grondig te testen, kom je tot verrassende bevindingen.

Ik had laatst een interessante discussie met een docente van de Hogeschool van Amsterdam. Zij vroeg zich af of docenten nog wel docenten moeten zijn. Docenten zijn er immers om studenten/leerlingen iets te leren, vaak klassikaal. Maar sluit het nog wel aan bij de huidige generatie? Leren de leerlingen op die manier het beste? En motiveert het hen te leren?

Zou de docent de leerling niet juist moeten helpen zelf te leren. Dan wordt hun rol totaal anders. Dan zijn ze meer coach dan docent.

Hoe doen we het nu?

Motivator
Scholen meten hun ultieme prestaties aan de hand van het percentage geslaagde leerlingen dat na vier, vijf of zes jaar de school verlaat. Wat hebben de leerlingen dan geleerd? Dan hebben ze geleerd wat ze moéten leren, van de onderwijsinspectie, van de school, van de docent. En dat is soms even rammen!

Maar hebben de leerlingen ook geleerd wat ze zelf willen leren? Dat is namelijk een hele sterke motivator.

Aannames
In onderstaande video vertelt Diane Tavenner hoe zij het leren op haar school totaal anders heeft aangepakt – ontwricht (disrupt) als het ware. Want, zo zegt ze, als onze overgrootmoeders de klaslokalen van onze kinderen binnenlopen, zullen ze zich thuisvoelen; veel is er niet veranderd.

Tavenner ging haar school zien als een startup en gebruikte daarvoor de Lean Startup methode (zie ook Het écht nieuwe werken). Zij vroeg zich af of de aannames van het onderwijzen en leren nog wel klopten en testte vervolgens de conventies. Leren leerlingen wel het meeste van een docent die het uitlegt bijvoorbeeld?

Over het resultaat daarvan spreekt zij hieronder (13:29 min.)!

Social Share

Related Posts

Leave a reply