andere kijk

feb 23 2018

De gemeentelijke informatiebubble

Sommige mensen zitten in een eigen ‘informatie-bubble’: ze gebruiken dagelijks zoveel jargon dat ze niet meer in staat zijn iets in gewone mensentaal uit te leggen. Zie onder hoe de gemeente Amsterdam zijn burgers informeert als deze iets willen verbouwen. Dossierstatus In voorbereiding Deze dossierstatus wordt toegekend vanaf de eerste beschikbaarstelling, wat ...

Continue Reading
jan 03 2016

‘Onze’ vluchtelingen crisis: stop met ...

In het complex waar ik woon, stelde een buurman onlangs voor om een vluchtelingengezin te huisvesten in onze gemeenschappelijke woning. Dat leverde behalve een enorme discussie een paar nieuwe inzichten op. Terwijl een groep buren uitzocht of een vluchtelingengezin überhaupt kon worden gehuisvest (zat de gemeente werkelijk te wachten op ...

Continue Reading
jul 02 2015

Ga toch spelen joh!

Innovatie ligt tegenwoordig op ieders lippen bestorven, maar de manier waarop we proberen dat vorm te geven is her en der nog hopeloos ouderwets. Daarmee slaat de vernieuwing alsnog dood. Een paar weken geleden was ik aanwezig op een dag over innovatie waar een mooie mix van mensen uit het ...

Continue Reading
okt 12 2014

De crisis is achteraf vaak ...

Never waste a good crisis is een veel gebezigde uitspraak de laatste jaren. Maar mensen die er middenin zitten, gruwen ervan en verzetten zich met hand en tand tegen de veranderingen die een crisis teweegbrengen. Toch blijkt de crisis achteraf vaak een zegen, zoals blijkt uit een vorige week verschenen ...

Continue Reading
okt 02 2014

Innovatie: strijdend de berg op, ...

Tegen innovatie is veel weerstand. Dat verandert als het concreet wordt en we doorkrijgen wat de innovatie kan betekenen. Vorige week hoorde ik het verhaal over de totstandkoming van Heinekens innovatieve Beertender en wat er zich rond het acceptatiepunt voltrok. Een dag later zag ik voor mijn eigen ogen precies hetzelfde proces ...

Continue Reading
jan 23 2014

Ik heb de toekomst gezien; ...

Half januari zag ik een video over kinderen die opgroeien in een arm en geïsoleerd dorp in de droge Sahelregio in Soedan. Geen onderwijs, geen gezondheidszorg, een paar geiten en hutten, en dat is het. En toch zag ik daar de toekomst van ons onderwijs.   De Indiase wetenschapper Sugata ...

Continue Reading
nov 14 2013

Stel het antwoord uit!

Ik trap er zelf ook nog altijd in, zoals vorige week. Een collega kwam met een vraag waarop niet direct het antwoord te geven was. Toch begon ik, als leidinggevende, direct een oplossing te formuleren. Terwijl ik weet dat ik beter vragen had kunnen stellen. Het valt niet mee je ...

Continue Reading
okt 21 2013

De participatiesamenleving en bezuinigingen

In de troonrede 2013 stonden twee woorden die de nationale discussie de afgelopen weken beheersten: ‘bezuinigingen’ en ‘participatiesamenleving’. Maar nergens werden de twee begrippen aan elkaar gekoppeld. Waarom wordt de burger niet betrokken bij een van de grootste vraagstukken die Nederland op dit moment kent: de miljarden bezuinigingen? Lees mijn gehele ...

Continue Reading
jun 05 2013

Anders leren, anders onderwijzen

Wat leert het onderwijs zelf van het lesgeven en hoe leerlingen leren? Door je aannames grondig te testen, kom je tot verrassende bevindingen. Ik had laatst een interessante discussie met een docente van de Hogeschool van Amsterdam. Zij vroeg zich af of docenten nog wel docenten moeten zijn. Docenten zijn ...

Continue Reading
jun 03 2013

Wandelen en overleggen: Walk the ...

Je hebt soms van die ideeën die in de lucht hangen. Je bedenkt ze en even later komt iemand anders ermee. Het idee: neem iemand voor een gesprek eens mee naar buiten voor een wandeling. Enige tijd terug bedacht ik me dat sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken, de ‘bilaatjes’ etc. eigenlijk maar rare ...

Continue Reading