De gemeentelijke informatiebubble

bubbleSommige mensen zitten in een eigen ‘informatie-bubble’: ze gebruiken dagelijks zoveel jargon dat ze niet meer in staat zijn iets in gewone mensentaal uit te leggen. Zie onder hoe de gemeente Amsterdam zijn burgers informeert als deze iets willen verbouwen.

Dossierstatus In voorbereiding

Deze dossierstatus wordt toegekend vanaf de eerste beschikbaarstelling, wat bij de bestemmingsplanprocedure mogelijk een voorbereidingsbesluit kan zijn. Mogelijke instrumenten daar op volgend zijn informele concepten en/of een voorontwerp. Daarna wordt het ontwerp bestemmingsplan beschikbaar gesteld en ter inzage gelegd. Na afloop van de terinzagelegging beantwoordt en verwerkt de bronhouder de zienswijzen. Vervolgens wordt het plan vastgesteld en het vastgestelde plan beschikbaar gesteld. Als er een reactieve aanwijzing is gegeven waardoor een onderdeel van het plan geen deel meer uitmaakt van het plan, dan wordt deze aanwijzing niet verwerkt in het vastgestelde plan. Het bevoegd gezag dat de aanwijzing heeft gegeven stelt de reactieve aanwijzing via het eigen manifest in een eigen dossier beschikbaar, met in de aanwijzing een verwijzing naar het plan waar het zich toe richt. De dossierstatus in voorbereiding eindigt gelijktijdig met het beschikbaar stellen van het vastgestelde bestemmingsplan.

Wie het begrijpt mag het zeggen.

 

Social Share

Next post:

Related Posts