Een blog over Vernieuwend Denken, Anders Doen en Flexibel Organiseren

Geef een reactie

Door de jaren heen ben ik gefascineerd geraakt door het fenomeen innovatie, en met name de vraag hoe je een organisatie of team vernieuwend kunt laten denken en anders kunt laten doen, ook wel organisatorische innovatie genoemd. Ik heb er uitgebreid onderzoek naar gedaan (in de literatuur en in de praktijk) en werkte in organisaties waar de vernieuwing soms wel en soms niet lukte. Het leverde veel wijze lessen op.

slide777Sterke veranderingen
De samenleving verandert op dit moment sterk. En daar hebben veel organisaties last van. In ‘mijn wereld’, die van de uitgeverijen en van non-profit (ontwikkelings)organisaties, worden de veranderingen in hevige mate ervaren. De traditionele ‘businessmodellen’ zijn niet langer houdbaar. Bij de eerste heeft dat te maken met afnemende abonnees (wie neemt er nog een jaarabonnement op een tijdschrift?) en teruglopende advertentie-inkomsten. En met het feit dat digitale informatie op internet (nog) niets oplevert. De tweede sector staat onder enorme druk als gevolg van de groeiende kritiek uit de samenleving op hun functioneren en de subsidies die in recordtempo worden afgebroken: zij kregen vorig jaar 20 procent minder, en er komt weer een volgende bezuiniging aan.

Hoe innoveer je daadwerkelijk?

Heilige Graal

Dus zoekt iedereen naar de heilige graal en weerspreekt niemand meer dat innovatie van groot belang is. Maar, er zijn er nog maar weinig die weten hoe je een organisatie, een team, de medewerkers die al decennia min of meer hetzelfde doen, kunt meekrijgen in de vernieuwing. Hoe doorbreek je oude patronen en gewoonten? En hoe innoveer je daadwerkelijk? Deels heeft dat te maken met verandermanagement, maar ook – en vooral – met het tonen van leiderschap, medewerkers ruimte geven om eigen ideeën vorm te geven, leren vernieuwend te denken en anders te doen. Zodat medewerkers met enthousiasme gaan werken aan vernieuwing. Ik heb nog niemand meegemaakt die dat niet wil.

Overigens zie je vaak dat er eerst iets moet worden afgebroken alvorens iets nieuws kan worden opgebouwd. Dus er gaan zich nieuwe kansen voordoen.

Cross-sectoraal samenwerken
Feit is ook dat organisaties het alleen niet meer redden. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de grootste potentie voor innovatie de komende jaren zit in het cross-sectoraal samenwerken, dat wil zeggen: samenwerken en innoveren over de grenzen van jouw organisatie en sector heen. Dat levert andere geluiden op, andere inzichten, andere perspectieven.

Alleen, hoe doe je dat? Hoe geef je die kruisbestuiving van diverse disciplines en diverse sectoren (bedrijven, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheid, wetenschap en burgers) vorm. Daar is het initiatief de Keukentafel voor.

Impact op gezin en mijzelf
Overigens heeft het Vernieuwend Denken, Anders Doen niet alleen betrekking op het werk. Ik ben getrouwd en vader van twee zonen, en ik weet dat dat het ook geldt voor het opvoeden van kinderen. Ik moet eerlijk toegeven dat het me nog niet altijd goed lukt, maar door anders te denken en patronen te doorbreken heb ik wel andere gesprekken met mijn kinderen. Anders dan dat alles altijd ‘moet!’ Of: ‘omdat ik dat zeg!’
En het vernieuwend denken en anders doen heeft natuurlijk ook effect op mijn eigen persoon, want ook ik zit soms vast in oude denkwijzen en gewoonten. Door je er bewust van te worden, merk je soms hoe raar je vastgeroeste aannames kunnen zijn. Je daar bewust van te zijn is de eerste stap naar verandering.

Social Share

Related Posts

Leave a reply