INNOVATIE

Innovatie is een begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar wat houdt het in voor jouw organisatie? Dat is niet altijd duidelijk.

Wordt er in jouw organisatie gesproken over innovatie?
Zo ja,
a – weet jij of weten jouw collega’s wat die innovatie inhoudt?;
b – wordt innovatie in jouw organisatie systematisch aangepakt?;
c – leren de medewerkers (incl. de managers) innovatief te werken?;
d – wordt er veel tijd besteed aan innovatie?;
e – krijgen de medewerkers extra uren om ideeën uit te werken?;
f – worden alle medewerkers betrokken bij innovatie?

Antwoord je meerdere vragen met NEE, dan is innovatie niet veel meer dan een buzzword.

Innovatie is iets op een andere, nieuwe manier doen met als doel daar een bepaald resultaat van te krijgen (commercieel of een maatschappelijk effect). Dat resultaat is dan vaak een product, dienst of proces.

Maar de uitkomst, het WAT van innovatie, is in mijn ogen niet zo interessant. Belangrijker is het proces ernaar toe, het HOE van innovatie. De vraag is dan hoe je het innovatieve vermogen van je organisatie vergroot en wel zodanig dat innovatie in de genen van de organisatie komt te zitten. Zodat innovatie een kernwaarde wordt.

Daar richten de trainingen, de begeleiding en adviezen van 180° Innovatie zich op.