Onderwijsvernieuwing en oude zekerheden

deelschool IJburg College

Deelschool op IJburg College

In de zoektocht voor een middelbare school voor mijn jongste zoon, bezocht ik gisterenavond de open avond van het Amsterdamse IJburg College. Deze school werkt op een compleet andere wijze dan een reguliere middelbare school. Ik ben erg voor onderwijsvernieuwing. En toch bespeurde ik bij mezelf oude reflexen.

Het IJburg College doet veel zaken anders. Daarbij hebben ze ook tal van andere termen bedacht. Er wordt gesproken over de leergemeenschap en themaleren, er zijn stamgroepen, homogene groepen en heterogene groepen waarin je les krijgt. Leerlingen krijgen les op een ‘eigen deelschool’, een aparte school binnen de grote school. Zij krijgen het ‘vak’ Community Service en er zijn vrijdagmiddagworkshops[1]. Kunst en Cultuur is een apart vak. De mentor bezoekt de leerling thuis. En, zo begreep ik tijdens een presentatie pas na zes keer dat het woord viel, de ‘expert’ betekent hier docent of leraar.

Tsja, je wilt wel écht anders zijn!

Capaciteit om samen te werken
Afijn, het IJburg College kijkt naar de toekomst: wat hebben burgers in de huidige en toekomstige samenleving nodig? Daarin is de capaciteit om samen te werken essentieel, en daar stopt IJburg College veel tijd en energie in. Kinderen die ik sprak lijken zich ook erkend te voelen voor wie ze zijn. Het concept lijkt aan te slaan, gezien de forse groei van de school.

Ik ben helemaal voor onderwijsvernieuwing. Het klassikale, ouderwetse lesgeven voldoet niet meer. De stelling van Ken Robinson dat scholen alle creativiteit doden, is in de roos (zie zijn prachtige speech hier (http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html?utm_expid=166907-14). En toch merkte ik dat ik zocht naar zekerheden. Met mijn eigen verleden als referentiekader.

Spaans
Waar was het vak Duits? Dat werd niet meer gegeven. In plaats daarvan krijgen de leerlingen Spaans. Frans blijft dan weer wel bestaan. Aardrijkskunde, ooit mijn favoriete vak, is samengebracht met Geschiedenis en Economie in het vak Mens en Maatschappij.

Worden de vakken dan niet verwaarloosd door het altijd in projecten te behandelen? Want zo werken de leerlingen, in projecten waarin de vakken terugkeren. In de ‘finale’ (ook zo’n nieuwe term) leveren zij het definitieve werkstuk in en presenteren dat voor de groep. Centraal in het hele onderwijs staat de term ‘Trots’. Leerlingen mogen trots zijn; op onszelf, op de school, op elkaar.

‘Saai!’
Een meisje dat afgelopen zomer de overstap had gemaakt van de school waarop mijn oudste zoon zit (met vrij traditioneel onderwijs) naar het IJburg College, zei het treffend: ‘Hier zijn allemaal jonge enthousiaste docenten waar je ook grappen mee kunt maken. Op de school vorig jaar waren het alleen maar oude docenten die tegen de 50 lopen…. Saai!’

Gelukkig gebruikte zij nog het woord docent….


[1] Stamgroep: jouw basisgroep waar je de dag mee begint en eindigt;
Homogene groepen: de klas op niveau waar je op zit, Havo bijvoorbeeld;
Heterogene groepen: een groep met VMBO, Havo en VWO door elkaar:
Community Service IJburg: stage lopen, hoe leer ik solliciteren etc.

Social Share

Related Posts

Leave a reply