Stel het antwoord uit!

questions answers Ik trap er zelf ook nog altijd in, zoals vorige week. Een collega kwam met een vraag waarop niet direct het antwoord te geven was. Toch begon ik, als leidinggevende, direct een oplossing te formuleren. Terwijl ik weet dat ik beter vragen had kunnen stellen.

Het valt niet mee je antwoorden uit te stellen en eerst door te vragen. We hebben immers een sterke neiging oplossingen aan te aandragen. Probleem? Oplossing! Klaar!

Het is ook illustratief voor de verhoudingen binnen een organisatie: wie stelt de vragen en wie geeft de antwoorden? Het is een vastgeroest verwachtingspatroon: een medewerker stelt de vragen, de leidinggevende geeft de oplossingen!

Over waarom je vragen moet stellen kun je verder lezen op: http://www.changeinbusiness.nl/stel-het-antwoord-uit/

Change in Business is een platform dat een nieuwe, frisse CHANGE wind wil laten waaien door zakelijk Nederland.

Social Share

Related Posts

Leave a reply