Tagged: "leren"

jun 05 2013

Anders leren, anders onderwijzen

Wat leert het onderwijs zelf van het lesgeven en hoe leerlingen leren? Door je aannames grondig te testen, kom je tot verrassende bevindingen. Ik had laatst een interessante discussie met een docente van de Hogeschool van Amsterdam. Zij vroeg zich af of docenten nog wel docenten moeten zijn. Docenten zijn ...

Continue Reading