Vernieuwend denken

Vernieuwend denken gaat veel verder dan even brainstormen. Dat pak je systematisch aan en vereist het volgende:

A. Maak het denken zo divers mogelijk. Verbind zo veel mogelijk verschillende achtergronden, leeftijden, vaardigheden, ervaringen, perspectieven etc. met elkaar. Zet de deuren open, betrek mensen van buiten de organisatiemuren, laat andere geluiden toe. En laat vooral de doelgroep meedenken, dat levert vaak verrassende inzichten op.

B. Betwist je eigen aannames en de gewoontes eens. Durf vraagtekens te zetten bij de manier waarop er wordt gewerkt, waarop je naar een probleem kijkt of geld wordt verdiend. Zijn er andere, slimmere manieren om het business model in te vullen? Kijk eens hoe andere organisaties of sectoren dat doen: het is immers beter goed te kopiëren dan het slecht te bedenken.

C. Denk positief. Negatieve gedachten remmen het denken, het geheugen en de creativiteit. Zoek de lichtpuntjes en haak daarop aan. Vervang ‘ja-maar’ door ‘ja-en’.

D. Maak ruimte in je hoofd. Neem eens een time-out. Laat de wind eens door je volle brein waaien en de-stress your mind! ‘Druk, druk druk’ is de grootste blokkade voor vernieuwing.  Geef ruimte en tijd om nieuwe ideeën toe te laten.

We moeten, met andere woorden, vernieuwend leren denken. Of, zoals managementgoeroe Stephen Covey het treffend zei: ‘De manier waarop we kijken naar een probleem, is het probleem’.

Er zijn diverse technieken waarop het vernieuwende denken kan worden gestimuleerd. In de Tweedaagse training en de Interne teamtraining komen die uitgebreid aan de orde.

ZIE OOK:
Anders Doen
Flexibel Organiseren